Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoidon tarkoituksena on helpottaa sairaalasta kotiutumista, sairaan henkilön kotona selviytymistä ja tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa.

Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidon toimenpiteet, kuten näytteiden ottaminen, mittaukset, lääkityksen valvominen ja asiakkaan voinnin seuraaminen sekä kivun helpottaminen. Kaikki hoitajamme ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä – sairaanhoitajia tai lähihoitajia.


Katso hinnat

Säännöllinen kotihoito

Säännöllisessä kotihoidossa asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan hoitajien vierailujen ajankohdat ja käyntien sisällöt. Palvelu voi olla päivittäistä tai vaikkapa vain kerran viikossa tapahtuvaa.

Säännölliset palvelut suunnitellaan aina yksiköllisesti ja joustavasti kunkin asiakkaan ja perheen tarpeen ja elämäntilanteen mukaan ja ne voivat muuttua yhteisellä matkalla. Hoitajamme ovat kaikki koulutettuja lähi- tai sairaanhoitajia, joille asiakkaan rauhallinen ja läsnäoleva kohtaaminen on hyvin tärkeää.


Katso hinnat

Tilapäinen kotihoito

Tilapäiselle kotihoidolle saattaa olla tarvetta saattaa esimerkiksi kun asiakas toipuu leikkauksesta. Avun tarve voi olla kertaluonteista tai vaikkapa päivittäistä muutaman viikon ajan. Tilapäistä apua voidaan myös tarvita esimerkiksi omaishoitajan tilapäisen poissaolon vuoksi. Kaikki hoitajamme ovat koulutettuja lähi- tai sairaanhoitajia.

Tilapäiset palvelut sovitaan asiakkaan ja perheen yksilöllisen tarpeen mukaan joustavin ehdoin.


Katso hinnat

Tukipalvelut

Tukipalveluilla täydennetään kotipalvelun antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Tukipalvelut ovat monesti ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Näitä voivat olla esimerkiksi apu kauppareissuille, siivoukseen ja ruuanlaittoon tai vaikkapa saattaminen lääkärille tai kampaajalle.


Katso hinnat

Kysy lisäpalveluista:

siivous, vaate- ja pyykkihuolto, saattajapalvelut..

Ota yhteyttä